VALTUUSTOALOITTEET

Syyskuussa 2019 olin allekirjoittamassa Pentti Ahopellon valtuustoaloitetta, jossa perätään lapsiystävällisempää Alavutta ja ehdotetaan mm. iltatähti-bonusta.

Valtuustoaloitteeni nro 3. Kaikki Perus-Kristillisten yhdeksän paikallaollutta valtuustoryhmän jäsentä allekirjoitti tämän. Myöskin Kokoomukselta tuli sattumalta yhtä aikaa hyvin samantyyppinen aloite.

VALTUUSTOALOITE 18.2.2019

ILMAISET LIUKUESTEET KENKIIN YLI 65-VUOTIAILLE VANHUKSILLE ALAVUDELLA

Suomessa tapahtuu vuosittain 50 000 liukastumistapaturmaa, joissa voi tulla vammoja eri puolille kehoa tai päähän, jolloin yhden kaatumisen hinnaksi tulee noin 6000 euroa. Pelkästään lonkkamurtumia tulee noin 7000. Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa noin 20 000 euroa, mutta jollei vanhus toivu enää toivotulla tavalla, tai pääse kotiin, tulee kustannukseksi jo noin 47 000 euroa vuodessa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL suosittelee kaikkia Suomen kuntia kustantamaan ilmaiset liukuesteet kenkiin vanhuksille. Ensimmäisenä tähän tarttui pieni Valtimon kunta vuonna 2015. Hanke lähti kuntalaisaloitteesta. Sen jälkeen kunnat ovat yhä laajenevasti tarttuneet asiaan ja aloitteen tekijöinä ovat olleet eri tahot. Myöskin Etelä-Pohjanmaalla ilmaiset liukuesteet on otettu käyttöön esimerkiksi Vimpelissä ja Lappajärvellä ja nyt viimeisimpänä Teuvalla ja Laihiallakin on päätös asiasta tehty. Alimmillaan liukuesteitä on tarjottu jossain kunnassa 55-vuotiaista lähtien, mutta monissa kunnissa se on yli 70- tai 75-vuotiaille.

Liukuesteissä on erilaisia vaihtoehtoja. Jotkut kunnat nastoittavat vanhusten talvikenkiä. Sitten on kantakorollisiin kenkiin laitettavia kiinteitä esteitä, jotka voi kääntää kaupassa sivuun. Ja sitten on tietysti eri mallisia irtoliukuesteitä, joiden hinnat ovat Laihian mallin mukaan 4,95-8,95 e/pari.

Liukuesteita on jaettu eri periaattein ja jakelukanavia pitkin. Joissain kunnissa on tiettyjä jakopisteitä. Esim. Kaustisilla tähän on yhdistetty lääkärin ja fysioterapeutin luento ja opastus mukaan.

Ilmaisilla liukuesteillä on suorastaan kansanterveydellinen merkitys. On oleellista, että vanhukset uskaltautuvat liikkumaan riittävästi ja riittävän usein. Joka toinen yli 80-vuotias kaatuu kerran vuodessa ja kaatuminen ruokkii uutta kaatumista. Tästä voi aiheutua yksinäisyyttä ja masennusta. Eli liukuesteiden kustantaminen vähentää kustannuksia monilla eri tavoilla.

Esitän, että Alavuden kaupunki laskee miten paljon liukuesteiden hankkiminen ja jakaminen maksaisi yli 65-vuotiaille vanhuksille ja varaisi rahat budjettiin. Itse tein karkean laskelman, että 3000 vanhukselle 7 euron hintaiset liukuesteet maksaisi 21 000 euroa, eli yhden lonkkaleikkauksen hinnalla kustannus olisi katettu.


Valtuustoaloitteeni nro 2. Samalla myös kuluvan vuoden viimeinen aloite kaikkiastaan. 11 allekirjoitusta tuli kolmesta eri puolueesta, eli KD 3, Perussuomalaiset 7 ja Vihreät 1.

VALTUUSTOALOITE 10.12.2018

OMA MUOVISAMPO -PLASTIC COIN- ALAVUDELLE

Kuten tiedämme, niin Soinin kunta on aloittanut syyskuun alussa kokeilun Muovisampo-menetelmästä yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Idea on saanut Sitralta 10 000 euron kokeilurahan ja toiveena on mallin käyttöönotto jopa kansainvälisesti.

Ensiksi taustatietoa. Tutkimuksen mukaan merissä on yksittäisiä muovikappaleita yli 5 biljoonaa kappaletta ja niiden yhteispaino on yli 250 000 tonnia. Mikromuoveja kertyy ympäristöön, jolloin ne vaikuttavat eläimiin ja koko ekosysteemiin. Suomessa muovi päätyy usein energiantuotantoon jätteenpolttolaitokselle. Muovin kierrätysaste Suomessa on vain noin 18 % ja sekajäte sisältää muoveja jopa 22-25 % painosta. Pullojen kierrätysaste on 91 %.

Ajatuksena on luoda pullopanttijärjestelmän kaltainen toimintamalli lisäämään muovin määrää kierrossa sen sijaan, että jäte päätyisi luontoon tai se poltettaisiin. Tässä ideassa muovipakkaukset on mahdollista muuttaa paikallisvaluutaksi, eli Plastic Coineiksi (muovikolikko). Varsinainen kierrätyspiste on Muovisampo. Paikallisvaluuttaa voi käyttää alennuksina paikallisissa palveluissa ja käytännössä se on alennusseteli.

Käytännössä Muovisammossa tapahtuu seuraavaa:
Muovipakkauksissa voi olla erilaisia pantteja, esim. 5-10 senttiä/pakkaus. Tämä vaatii yhteistyökumppaneita laittamaan muovipakkauksiin panttimaksutarran. Muovi voidaan hinnoitella kilohinnalla, esim. 1 e/kg. Tai sitten voidaan kerätä tietynlaisia muovipakkauksia tietynlaisiin tarkoituksiin, esim. askarteluun. Palkkioksi saa Plastic Coineja, eli alennusseteleitä paikallisiin palveluihin. Tämä vaatii hieman viitseliäisyyttä kuluttajilta tuotteiden pesemiseksi, keräämiseksi ja viemiseksi. Soinissa järjestetään tiettyjä keräyspäiviä tietyissä keräyspisteissä. Tähän mennessä Soinissa on kerätty 300 kiloa muovia. Muovi toimitetaan hankkeen yhteistyökumppaneille, pohjalaisille firmoille, jotka jalostavat sitä eteenpäin.

Haastan Alavuden kaupungin selvittelemään tätä asiaa, että miten Alavudella voitaisiin toteuttaa oma Muovisampo ja miten saataisiin yritykset tähän mukaan ja lisäksi selvittämään, että olisiko tähän saatavissa apurahoitusta joltain taholta.

VALTUUSTOALOITE 12.11.2018

ILMAINEN EHKÄISY ALLE 25-VUOTIAILLE NUORILLE ALAVUDELLA

Kuten tiedämme, niin JIK (Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka ja Jurvakin), sekä Lapua ovat jo tehneet vastaavanlaisen päätöksen tänä syksynä. Lapualla arveltu vuosikustannus on 9000 e. Valtakunnallisesti mm. Väestöliitto, Kätilöliitto, THL (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos), sekä sosiaali-ja terveysministeriö suosittelevat jokaista kuntaa tarjoamaan ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Moni kunta on vielä ollut vastahankainen mm. moraalikysymysten kannalta. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kannustaa seksihurjasteluun, vaan suojata mm. taudeilta. Usein abortteja tehdään kaikkein huono-osaisimmille nuorille, joilla on muitakin ongelmia.

Kuusiolinna Terveyden alueella ensimmäisen synnytyksen jälkeen on äideillä ollut mahdollisuus saada maksuton kierukka jo useita vuosia. Suomen Lääkintöhallitus (lakkautettiin v. 1991 ja yhdistettiin Sosiaalihallitukseen) jo suositteli äidille maksutonta kuparikierukkaa asennettavaksi ensimmäisen synnytyksen jälkeen. Alavudella liitettiin 10/2011 lähtien silloisen johtavan lääkärin varmennuksella kuparikierukan rinnalle hormonikierukka, joka on nyt runsaammin käytössä. Vuositasolla ns. ilmaiset kierukat ovat olleet 2011-2017 ajanjaksolla minimissään 967 e/v ja maximissaan 3222e/v, joten kovin suuresta kustannuserästä ei ole kyse. Ilmaisen kierukan saa siis sama äiti vain kerran ja jatkossa kustantaa sitten normaalisti itse. Ohessa on ollut ilmainen ehkäisy ensimmäisen kolmen kuukauden ajaksi kaikille.

Vaikka raskauden keskeytykset ovat koko maassamme kääntyneet laskuun, niitä edelleen valitettavasti tehdään meidänkin alueellamme. Valtakunnallisesti abortteja tehdään 9300 vuodessa. Etelä-Pohjanmaan luku on 103. Ja vuonna 2017 Alavutelaisille 15-49 -vuotiaille naisille tehtiin abortti 18:lle ja näin olleen kustannuksia siitä on tullut n. 36 000 e, koska yhden abortin hinnaksi tulee keskimäärin 2000 euroa. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään juuri alle 25-vuotiaille.

Taloudellisesti laskettuna ilmainen ehkäisy tuo siis kunnille säästöä. Mutta henkistä kärsimystä ei voi rahalla mitata! Surulle ei ole hintalappua. Moni nainen kärsii sekä henkisesti että fyysisesti. Abortit voi aiheuttaa lapsettomuutta, mielenterveysongelmia, masennusta ja siitä johtuvaa työkyvyttömyyttä myöhemmässä vaiheessa elämää. Toki kaikkia keskeytyksiä tuskin saadaan kokonaan estettyä, mutta jos osankin, niin se olisi jo erittäin hyvä.

Aloitteeni koskee siis kaikkia eri ehkäisymuotoja nuorille ja alan asiantuntijoiden mukaan siinä rinnalla kannattaa säilyttää myös tämä ensimmäinen kierukka ilmaiseksi vähintään yhden lapsen synnyttäneille.

Toiveenani on suojella naisen asemaa, mutta myös syntymättömän lapsen elämää, että turhilta aborteilta vältyttäisiin ja että jokainen lapsi saisi syntyä toivottuna ja rakastettuna tähän maailmaan.

Aloitteen allekirjoitti itseni lisäksi kaksi Kristillisdemokraattia ja yksi Perussuomalainen.

12.11.2018: Puoluetoveri teki valtuustoaloitteen Harrintien liikenneturvallisuuden parantamisesta sisältäen ehdotuksen noin 400 metrin kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Allekirjoitin aloitteen.

11.6.2018: Perus-Kristillisten valtuustoryhmä teki aloitteen lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta 200 euroa/kk, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Allekirjoitin aloitteen. Sittemmin puhuin asiasta hallituksessa ja nyt joulukuussa 2018 kustannusvaikutukset on laskettuna ja ne olisivat yli 400 000 euroa vuodessa. 

14.5.2018: Olin mukana allekirjoittamassa Vihreiden valtuustoaloitetta aiheesta: Lapsivaikutusten arviointi osana Alavuden kaupungin päätöksenteossa. Se on valtakunnallinen trendi, että lapset pitää ottaa huomioon päätöksenteossa.

11.12.2017: Olin mukana allekirjoittamassa puoluetoverin valtuustoaloitetta Alavus Road Map. Kartta toteutettiin nopeasti Alavuden kaupungin nettisivuille ja siihen on merkittynä mikä tienpätkä kuuluu kenenkäkin hoitoon, koska teiden talvikunnossapito puhututti kovasti viime talvena. Kaupunkilaiset voivat käydä asian tarkistamassa ja täten osaavat ottaa yhteyttä oikeaan osoitteeseen.

2017: Perus-Kristillisten valtuustoryhmä otti budjettikeskusteluissa esille kevyenliikenteen väylän rakentamisen Alavuden Aseman ja Tuurin välille. Siihen myönnettiin valtuustossa 20 000 euron suunnittelumääräraha. Minä alunperin esitin idean valtuustoryhmässämme äänestäjien toiveesta. Myöhemmin hanketta on suunniteltu ja kustannusarvio on tiedossa sisältäen kaksi eri vaihtoehtoa. Hanke on jäänyt odottamaan tulevia aikoja, koska nyt on niin paljon investoitavaa muutenkin.